Lingvalni luk

Lingvalni luk

Lingvalni (jezični) luk se koristi da očuva ili stvori prostor za stalne zube u donjem zubnom luku koji tek treba da niknu i da pomogne uspravljanje donjih molara. Aparat se postavlja na unutrašnju (jezičnu) stranu donjih zuba. Kako su donji mlečni molari veći od stalnih zuba koji ih zamenjuju, lingvalni aparat pomaže da se taj višak prostora sačuva i iskoristi na najbolji mogući način za pacijenta.
Aparat se cementira na donje molare tako da nije potrebno posebno održavanje od strane pacijenta. Lingvalni aparat se sastoji od ortodontskih prstenova koji su cementirani na donje prve stalne molare i žičanog luka koji pasivno dodiruje unutrašnju (lingvalnu) površinu donjih zuba.

POZOVITE NAS!

Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da nam pošaljete e-mail ili da nas pozovete na telefon ordinacije. Radujemo se susretu sa Vama u našoj stomatološkoj ordinaciji Studiodent sa nadom da Vam pomognemo da poboljšate vaš izgled i zdravlje.

Možete pozvati na + 381 64 199 4749 ili + 381 11 324 1689 kako bi ste dobili odgovor na Vaša pitanja ili da zakažete pregled.