Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje

Korišćenje najnovijih tehnoloških dostignuća u stomatologiji, novih vrsta materijala, instrumenata i tehnika rada garantuje da možemo postići najbolje moguće kliničke rezultate u terapiji pacijenata za što kraće vreme. Dr Topalović je magistar i specijalista ortopedije vilica. Ona kontinuirano pohađa brojne edukacione seminare i predavanja kako bi ostala u toku sa novim znanjima u oblasti ortodoncije.